Det er alltid en fordel å kunne vise til dokumenterte observasjoner og hendelser ved hjelp av loggskriving, sosiogram eller andre observasjonsverktøy. Husk at det er du som eier uroen, selv om andre kanskje ikke er enige med deg. Det innebærer at du må ha tilstrekkelig og riktig kunnskap om taushetsplikt, oppmerksomhetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikten www.plikt.no.

Dersom bekymringe din skal tas videre, avgjør hvem som tar kontakt med barnet/foresatte og hvem som skal delta i møte med foresatte/barnet.


Husk å følge interne rutiner, samt regler knyttet til taushetsplikten. Er du usikker på hvilke interne rutiner som gjelder på din arbeidsplass, ta kontakt med nærmeste leder.