Sted: Løtenhallen.

Tid: torsdager fra kl 09.30-10:30. Siste yoga før sommerferien er 13. juni 2024

Ta helst med deg egen matte. Vi har noen til utlån.

Dette er et åpent tilbud for alle og krever ingen påmelding. Det er bare å møte opp. 

Vi har leid inn instruktør Albin fra «Back in the ring». Dette er et yogatilbud for deg som havner på «utsiden», men ønsker å gjøre et comeback i livet. 
En god yogapraksis setter søkelys på det å være menneske og forsøker å vekke den fysiske og psykiske livskvalitet. Det handler om å møte seg selv, kjenne sine utfordringer og begrensninger, og gradvis lære seg bygge opp positive handlingsmønstre.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Siri Steinsrud, tlf. 911 03 786

Velkommen!