Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-5.

 • Enkle avklarte infeksjoner uten mistanke om sepsis (qSOFA ≤ 1) som urinveisinfeksjoner, lungebetennelse, erysipelas, mononukleose osv. som krever observasjon og/eller intravenøs antibiotika
 • Forverring av kjent hjertesvikt, KOLS eller astma
 • Dehydrering ved interkurrent sykdom antatt årsak gastroenteritt eller grunnet manglende væskeinntak, svangerskapskvalme uten komplikasjoner osv.
 • Obstipasjon av kjent og ofte kronisk årsak
 • Kjent demens eller kognitiv svikt med avklart tilleggsproblem når pleie- eller omsorgsbehov tilsier innleggelse
 • Akutte ikke-traumatiske ryggplager uten røde flagg
 • Smerter i muskel-skjelett med eller uten brudd som er avklart med bildediagnostikk og spesialisthelsetjenesten/skadelegevakt
 • Observasjon av commotio cerebri etter avklaring fra sykehus eller skadelegevakt
 • Optimalisering av smertebehandling av kjent smertetilstand
 • Annen somatisk tilstand hvor faren for akutt, alvorlig forverring vurderes som liten

Sikre tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. 

KAD er et allmennmedisinsk tilbud for pasienter over 18 år med akutt forverring av kjent og/eller avklart medisinsk tilstand, eller med liten risiko for alvorlig forverring, som ellers ville blitt innlagt på sykehus, dvs. har til hensikt å erstatte sykehusinnleggelse. 

 •  Alder over 18 år
 • Pasienten skal være tilsett av lege forut for innleggelsen, og det skal foreligge en behandlingsplan 
 • Avklarte pasienter/liten risiko for alvorlig forverring, som forventes å være ferdig behandlet i løpet av få dager