Rehabiliteringsopplegg er gjerne satt sammen av flere ulike behandling-, opplærings- og støttetilbud.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 5.

Forebyggende rehabiliteringstiltak:
  • Personen må ha evne til å delta i prosessen
  • Personen har mål om bedring av funksjon
  • Person ønsker opptrening

Mestre hverdagen ut fra egne mål.

Personer som søker hjemmebaserte tjenester og hjelpemidler for første gang.
Personer som søker om økt bistand eller andre typer tjenester.
Personer med rehabiliteringsbehov.
Personer som bor hjemme og har hatt et akutt eller gradvis fall i funksjonerLegg inn tekst her 

  • Over 18 år
  • Personer med samtykkekompetanse
  • Personer uten kognitiv svikt av en slik art at det vanskeliggjør innlæring
  • Personer som ikke er i terminal fase
  • Personer som ikke har behov for langtidsplass/dag eller døgntilbud til rehabilitering