Tverrfaglig team som bistår med:

  • Kartlegging og utredningssamtale med pasient og pårørende
  • Kartlegging av behov for hjelp
  • Oppfølging av pasient og pårørende
  • Legge til rette hjemmesituasjonen
  • Benytter standardiserte kartleggingsverktøy
  • Tilbyr oppfølging av pasient og pårørende i tidlig fase før det kan være behov for tjenester fra kommunen

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og § 7-3. 

Utredning iverksettes etter henvisning fra lege. Både pårørende, helsepersonell og andre aktuelle aktører kan fremme behov, og beslutningstaker er lege. Oppfølging avtales etter pasienten og pårørendes behov.

Utredning og oppfølging av demensteam sikrer at bruker får god og riktig helsehjelp. Det er også med på å sikre god pårørendeoppfølging og støtte. 

Personer med kognitiv svikt, der det mistenkes 
demens sykdom.

Personer over 65 år (personer under 65 år utredes hovedsakelig av spesialisthelsetjenesten.