En fritidskontakt hjelper personen med å komme seg ut av hjemmet og være med på ulike kultur- og fritidsaktiviteter, møte andre og prøve nye 
aktiviteter.

Fritidskontakt kan gis på følgende måte:

  • Individuelt
  • Deltakelse i aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 

  • Forebygge isolasjon og ensomhet 
  • Gi personen en meningsfull fritid 
  • Bidra til å øke personens opplevelse av livskvalitet gjennom sosial kontakt og samvær med andre 

Personer som har vanskeligheter med å komme seg ut på egenhånd, trenger hjelp til å mestre fritidsaktiviteter og støtte i sosiale fellesskap. 

Barn og voksne som pga fysiske eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller rusmisbruk ikke mestrer å delta i aktivitet på egenhånd. Personen mestrer ikke å benytte seg av frivillige tjenester i kommunen. Tjenesten skal benyttes til sosial aktivitet. Kommunen tildeler tjenesten i tidsbegrenset periode med mål om at bruker skal kunne mestre sosial deltakelse på egenhånd.