Målet er å bidra til å fremme funksjon (habilitering) og gjenvinne redusert funksjonsevne (rehabilitering). Tiltakene kan gis individuelt eller i gruppe. Det gis også veiledning og undervisning.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

Personer med behov for fysioterapitjeneste hvor det å benytte fysikalsk institutt ikke er hensiktsmessig. 

  • Ivareta og forsterke muligheter for å leve et fysisk aktivt liv
  • Bedre befolkningshelse
  • Personer med behov for rehabilitering eller habilitering, får utnyttet sitt potensiale
  • Personer med alvorlig sykdom, smertetilstand og/ eller funksjonsnedsettelser får bedret livskvalitet

Barn og voksne som står i fare for å få redusert funksjonsevne og/ eller livskvalitet. Alle barn og voksne som trenger rehabilitering og habilitering. 

Samtykker til at tjenesten gis. Tjenesten gis til barn og voksne.