Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m §3-5.

 • Alder over 18 år
 • Pasienten skal være tilsett av lege forut for innleggelsen, og det skal foreligge en behandlingsplan
 • Avklarte pasienter/liten risiko for alvorlig forverring, som forventes å være ferdig behandlet i løpet av få dager 

Sikre tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. 

Pasienter med kjent psykisk helse- og eller rusproblematikk som har behov for omsorg og/eller observasjon.

 • Pasienter må bli tilsett av lege eller psykologspesialist før innleggelse på KAD. Det er undersøkende lege som legger inn pasienten
 • Pasienter med kjent psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk 
 • Tilbudet avgrenses til å gjelde observasjon og omsorg, ikke behandling eller utredning 
 • Pasienter med lette til moderate psykiske symptomer (angst, depresjon, søvnløshet osv.) eller tilbakefall av kjent psykisk lidelse/ og eller rusmiddelproblem som har gitt akutt funksjonsnedsettelse på ulike livsområder der innleggelse er nødvendig for å forebygge sykdomsforverring, roe ned og avhjelpe i en vanskelig livssituasjon 
 • Pasient med akutt krise/traume eller aktivering av tidligere traumer 
 • Pasienten kan ha behov for observasjon og oppfølging med omsorg, struktur og støtte
 • Pasienten kan ha behov for å ivareta egenomsorg, støtte og hjelp til å mobilisere egne ressurser i en vanskelig livssituasjon
 • Pasienten har kjent psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og somatisk sykdom som kan forsvarlig behandles på KAD