Da kan "Rask psykisk helsehjelp" være et tilbud for deg. Tilbudet er gratis, og det kreves ikke henvisning fra fastlege.

Hva kan du få hjelp til? 

I Rask psykisk helsehjelp jobber vi med endring ved hjelp av kognitiv atferdsterapi. Vi jobber med tankemønster, handlinger og vaner i hverdagen, for å øke forståelse og håndtering av følelser som skaper vansker i det daglige. 

Vi har ulike tilbud

  • Introduksjonskurs med mål om å bedre forstå og håndtere egne vansker. Det er ønskelig at flest mulig starter opp med dette kurset, for å bli kjent med den kognitive modellen og måten tanker og følelser styrer våre handlingsmønstre. Er du i behov av ytterligere hjelp en stund etter kursslutt, tar du kontakt med oss igjen. Les mer om kurset her.
  • Veiledet selvhjelp ved bruk av et nettbasert verktøy hvor man får veiledning av behandler på telefon ukentlig underveis.
  • Kortvarig og målrettet individuelle samtaler.

blå pyramide med tekst på

Trenger du hjelp? 

Ta kontakt! Se kontaktinfo til venstre.